این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
 
 
     

 

.: | اخبار

نمایه سازی تمامی مقالات در ISC (پایگاه استنادی جهان اسلام)

کد اختصاصی کنفرانس در پایگاه استنادی جهان اسلام: 9516072502

با توجه هماهنگی های صورت پذیرفته توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی با پایگاه استنادی جهان اسلام تمامی مقالات پذیرفته شده به صورت رایگان در ISC (پایگاه استنادی جهان اسلام) نمایه  خواهند شد.
لازم به ذکر است طبق آخرین بخشنامه وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری مقالات کنفرانسی صاحب امتیاز می باشند که در این پایگاه نمایه شده باشند و با توجه به قوانین موجود در این پایگاه فقط کنفرانسهایی معتبر می توانند در ISC نمایه سازی گردند.
 
 
با تشکر
دبیرخانه کنفرانس


بازگشت1395/02/07