شورای سیاستگذاری

دکتر پیروز حناچی

شهردار تهران

دکتر محسن نظرپور

رئیس هیئت مدیره موئسسه اساتید بهسازان

مهندس احمد خرم

رئیس ششمین نمـایـشــگـاه تخـصـصــی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

مهندس احمد مجیدی

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی

دکتر محمد رضا کاویانپور

استاد تمام دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

مهندس حبیب ا… طاهرخانی

معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید

دکتر حامد مظاهریان

معاون اسبق وزیر در امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

دکتر سعید ایزدی

معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا

مهندس علیرضا جعفری

مدیرعامل شرکت توسعه و عمران امید

مهندس عباس زرکوب

عضو هیئت مدیره موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث و انرزی

دکتر بهروز عسکریان

استاد تمام و قائم مقام ریاست دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر سید بهرام بهشتی اول

هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر سعید صبوری

رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر رحیم سرور

استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

دکتر محمد رضاتوکلی

مدیر کل حمل و نقل وترافیک شرکت عمران شهرهای جدید 

مهندس خلیل راحتی

مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی

دکتر حیدر جهانبخش

هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه پیام نور و عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

دکتر محمد رضا مطهری

هیئت علمی دانشگاه اراک

دکتر علیرضا جاوید

مشاور شهردار تهران

مهندس ایرج معزی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن ایران

دکتر مازیار حسینی

معاون معماری وشهرسازی وزارت راه و شهر سازی

مهندس سیدمحمد پژمان

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن

مهندس مهدی امیدی

مدیر کل دفتر معماری و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی

دکتر حمیدرضا بابایی

معاون پژوهشی اسبق جهاد دانشگاهی

رامین گوران اوريمى

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان استان تهران

دکتر داوود آدینه

مشاور کانون عالی کارفرمایی و دبیر کل انجمن مراکز آموزش مهارت های کسب و کار

مهندس حسام الدین احمدزادگان

دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام شهرری

مهندس علی اکبر میرشفیعی

مدیرعامل مگاپارس