انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

محل برگزاری:دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی برگزار میکند….

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، مـعـمــاری و مدیریت شهـری و ششمین نمـایـشــگـاه تخـصـصــی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

با کد اختصاصی99911-98190 از پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) برگزار میگردد. کلیه علاقه مندان در حوزه صنعت و دانشگاه جهت ارسال آثار ارزشمند خود میتوانند اقدام نمایند.

بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص نحوه برگزاری کنفرانس ها

بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص نحوه برگزاری کنفرانس ها در شش ماه آینده جهت اطلاع کلیه شرکت کنندگان تقدیم حضور می گردد. لذا با توجه به دستور وزیر محترم در خصوص اعتبار کنفرانس های مجازی که دارای کد اختصاصی ISC می باشند، به اطلاع می رساند این کنفرانس نیز در موعد مقرر و با هماهنگی ISC بصورت مجازی برگزار می گردد و کلیه مدارک شرکت کنندگان اعم از گواهی های پذیرش و حضور و سی دی مجموعه مقالات به آدرس پستی شرکت کنندگان مندرج در پنل کاربری قسمت ویرایش مشخصات ارسال خواهد شد.

مشاهده بخشنامه

مسئولین کنفرانس

دکتر علیرضا باقری

دانشیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر علی بخشی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علی معصومی

استاد رئیس دانشکده عمران دانشگاه خوارزمی

دکتر مسعود سلطانی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی علایی

دانشیار معماری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر غلامرضا کاظمیان

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر پیروز حناچی

شهردار تهران

دکتر محسن نظرپور

رئیس هیئت مدیره موئسسه اساتید بهسازان

مهندس احمد خرم

رئیس ششمین نمـایـشــگـاه تخـصـصــی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

مهندس احمد مجیدی

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی

دکتر محمد رضا کاویانپور

استاد تمام دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

مهندس حبیب ا… طاهرخانی

معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید

رئیس نمایـشگاه 

مهندس احمد خرم

رئیس ششمین نمـایـشــگـاه تخـصـصــی
انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

دبیر شورا

دکتر محسن نظرپور

رئیس هیئت مدیره موئسسه اساتید بهسازان

رئیس شورا

مهندس احمد مجیدی

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی

رئیس کنفرانس

دکتر محمد رضا کاویانپور

هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دبیر علمی

دکتر سید بهرام بهشتی

هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دبیر اجرایی

دکتر محمد رضا مطهری

هیئت علمی دانشگاه اراک

حامیان علمی کنفرانس

راهنمای تصویری کنفرانس

راهنمای تصویری
دانلود گواهی پذیرش

راهنمای تصویری
پرداخت آنلاین

راهنمای تصویری
استعلام کنفرانس از ISC

شرکت در کنفرانس رایگان

مزایای شرکت در کنفرانس

امکان شرکت در کنفرانس به
صورت حضوری و غیرحضوری

صدور گواهی پذیرش و حضور
به زبان انگلیسی و فارسی به تعداد نویسندگان

داوری زود هنگام مقالات
دریافت گواهی موقت به صورت آنلاین

نمایه شدن مقالات در
پایگاههای معتبر علمی کشور
ISC و سیویلیکا

امکان انتشار مقالات
در مجلات معتبر بین الملی و داخلی
ISI و Scopus و…

شرکت در پنل های سخنرانی و استفاده از مباحث مطرح شده در سخنرانی و پوستر

ارتباط با اساتید و ایجاد روابط علمی و شغلی با سایر شرکت کنندگان همایش