به اطلاع کلیه محققین گرامی می رساند با توجه به شرایط پیش آماده و به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و رعایت موازین بهداشتی و با توجه به اطلاعیه های وزارت بهداشت مبنی بر لغو کلیه همایش ها و نشست ها، هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهـری به تاریخ 23و 24 خردادماه 1399 موکول گردید. لذا از کلیه پژوهشگران گرامی دعوت بعمل می اید تا مقالات خود را به این کنفرانس ارسال نمایند.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی برگزار میکند….

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، مـعـمــاری و مدیریت شهـری و ششمین نمـایـشــگـاه تخـصـصــی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

با کد اختصاصی99911-98190 از پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) برگزار میگردد. کلیه علاقه مندان در حوزه صنعت و دانشگاه جهت ارسال آثار ارزشمند خود میتوانند اقدام نمایند.

 
 

انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

مسئولین کنفرانس

دکتر علیرضا باقری

دانشیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر علی بخشی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علی معصومی

استاد رئیس دانشکده عمران دانشگاه خوارزمی

دکتر مسعود سلطانی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی علایی

دانشیار معماری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر غلامرضا کاظمیان

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر پیروز حناچی

شهردار تهران

دکتر محسن نظرپور

رئیس هیئت مدیره موئسسه اساتید بهسازان

مهندس احمد خرم

رئیس ششمین نمـایـشــگـاه تخـصـصــی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

مهندس احمد مجیدی

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی

دکتر محمد رضا کاویانپور

استاد تمام دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

مهندس حبیب ا… طاهرخانی

معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید

رئیس نمایـشگاه 

مهندس احمد خرم

رئیس ششمین نمـایـشــگـاه تخـصـصــی
انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

دبیر شورا

دکتر محسن نظرپور

رئیس هیئت مدیره موئسسه اساتید بهسازان

رئیس شورا

مهندس احمد مجیدی

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی

رئیس کنفرانس

دکتر محمد رضا کاویانپور

هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دبیر علمی

دکتر سید بهرام بهشتی

هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دبیر اجرایی

دکتر محمد رضا مطهری

هیئت علمی دانشگاه اراک

حامیان علمی کنفرانس