این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
 
 
     

 

صفحه اصلی > رؤسا، دبیران و کمیته علمی
رؤسا، دبیران و کمیته علمی

دکتر محمدرضا کاویانپور

هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رئیس کنفرانس  و نماینده دانشگاه
مهندس حسن محتشم

رئیس انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
نماینده انجمن و رئیس کنفرانس انجمن
دکتر سیدبهرام بهشتی اول
هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دبیر علمی کنفرانس
دکتر محمدرضا مطهری

هیئت علمی دانشگاه اراک

دبیر اجرایی کنفرانس
 


کمیته علمی عمران، معماری و مدیریت شهری:
(به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی)

 

کمیته علمی عمران  

نام

نام خانوادگی

عناوین

 

   

دکتر علی

ادریسی

استادیار حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر همایون

استکانچی

استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

دکتر مرتضی

اسکندری قادی

استاد سازه دانشگاه تهران

دکتر محمدتقی

احمدی

استاد سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجید

احتشامی

استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سعید

اصیل قره­باغی

استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر فریدون

امینی

استاد سازه و زلزله دانشگاه علم و صنعت

دکتر علی

امینی

کارشناس ارشد منابع آب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دکتر امید رضا

بارانی

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر علیرضا

بازارگان

استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر علیرضا

باقری

دانشیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر مرتضی

باقری

استادیار حمل ونقل ریلی دانشگاه علم و صنعت

دکتر مرتضی

بسطامی

دانشیار سازه و زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر محمدعلی

برخورداری

استاد سازه و زلزله دانشگاه علم و صنعت

دکتر خسرو

برگی

استاد سازه و زلزله دانشگاه تهران

دکتر علی

بخشی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

دکتر سید بهرام

بهشتی­اول

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سیامک

بوداقپور

استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر حجت اله

پاشاپور

استادیار دانشگاه امام علی (ع)

دکتر عباسعلی

تسنیمی

استاد سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محسن

تهرانی زاده

استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر امید

توسلی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر عباسی

جهرمی

استادیار مهندسی مدیریت و ساخت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر منصور

حاجی حسینلو

دانشیار حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سید محمود

حسینی

دانشیار زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر کورش

حجازی

استادیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر عباس

حق اللهی

استادیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

دکتر ملود

خادم ثامنی

استادیار حمل ونقل ریلی دانشگاه علم و صنعت

دکتر ناصر

خاجی

استاد سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احسان

خجسته فر

عضو هیات علمی دانشگاه کرمان

دکتر وحید

خونساری

استادیار سازه دانشگاه صنعتی شریف

دکتر فرهاد

دانشجو

استاد سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احسان

درویشان

استادیار سازه و زلزله دانشگاه آزاد

دکتر رسول

دلفانی

استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمد رضا

ذوالفقاری

دانشیار زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر حامد

رحمن شکرگذار

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر فیاض

رحیم زاده رئوفی

استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

دکتر مهراله

رخشانی مهر

مدير كل اداره نظارت بر طرحهاي عمراني وزارت علوم

دکتر علیرضا

رهایی

استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر مهدی

روانشادنیا

استادیار گروه مدیریت ساخت دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

دکتر مرتضی

رئیسی دهکردی

استادیار سازه و زلزله دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر سیدمهدی

زهرایی

استاد سازه و زلزله دانشگاه تهران

دکتر عبدالرضا

سروقدمقدم

دانشیار سازه و زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر محسن

سلطانپور

دانشیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر معصومه

سلطانی

استادیار دانشگاه کاشان

دکتر مسعود

سلطانی محمدی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احسان

سیدی حسینی نیا

دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مطهره

سعادت پور

استادیار آب و محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر اقبال

شاکری

استادیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر حمید

شاملو

دانشیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر حبیب

شاه نظری

دانشیار خاک و پی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محسن علی

شایانفر

استادیار سازه و زلزله دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر حمزه

شکیب

استاد سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد

شکرچی زاده

استاد سازه دانشگاه تهران

دکتر سعیدرضا

صباغ یزدی

استاد هیدرولیک و سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمد رضا

صبور

دانشیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سعید

صبوری

استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر امیر

طریقت

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

مهندس شاهپور

طاحونی

استادیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمود رضا

عبدی

دانشیار ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر عادل

عساکره

استادیار ژئوتکنیک دانشگاه هرمزگان

دکتر بهروز

عسگریان

استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر علی

فاخر

استاد ژئوتکنیک دانشگاه تهران

دکتر منصور

فخری

دانشیار مهندسی راه و ترابری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر نادر

فنایی

استادیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر حسن

قاسم زاده

دانشیار ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر غلامرضا

قدرتی امیری

استاد سازه و زلزله دانشگاه علم و صنعت

دکتر محمد علی

قناد

استاد زلزله دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمود

قضاوی

استاد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر علی

کاوه

استاد سازه دانشگاه علم و صنعت

دکتر محمدرضا

کاویانپور

دانشیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمدزمان

کبیر

استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر ابوالقاسم

کرامتی

استادیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر رضا

کرمی محمدی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر افشین

کلانتری

استادیار سازه و زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر کیوان

کیانی

استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر حسین

گنجی دوست

استاد مهندسی محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجتبی

لزگی نظرگاه

استادیار سازه دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر سید عمادالدین

محمدی گل افشانی

استادیار گروه مدیریت ساخت دانشگاه علوم تحقیقات تهران

دکتر موسی

محمودی صاحبی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

دکتر مجید

محمدی

استادیار سازه و زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر ایرج

محمود زاده کنی

استاد سازه و زلزله دانشگاه تهران

دکتر علی

معصومی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه خوارزمی

دکتر ناصر

مقدس تفریشی

استاد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر شروین

ملکی

استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

دکتر سعید

منجم

دانشیار حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر بابک

منصوری

استادیار سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر نجمه

مهجوری

استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر مرتضی

موسوی

استادیار منابع آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر فریبرز

ناطق الهی

استاد سازه و زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر احمد

نیکنام

استادیار سازه و زلزله دانشگاه علم و صنعت

دکتر کورش

نصرالله زاده

استادیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر اصغر

وطنی اسکویی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

دکتر فریدون

وفایی

دانشیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر غلارضا

هروی

دانشیار مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه تهران

دکتر سیدشهاب­الدین

یثربی

دانشیار ژئوتکنیک دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مسعود

یقینی

دانشیار حمل ونقل ریلی دانشگاه علم و صنعت

 

کمیته علمی معماری و شهرسازی  

نام

نام خانوادگی

عناوین

 

     

دکتر احمد

اخلاصی

استادیار ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر ایرج

اعتصام

استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

دکتر حکمت

امیری

استادیار دانشگاه لرستان و عضو هیات مدیره نظام

دکتر هادی

ایوانی

استادیار طراحی شهری دانشگاه پیام نور

دکتر مصطفی

بهزادفر

استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مهیار

جاوید روزی

استادیار فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حیدر

جهانبخش

استادیار معماری دانشگاه پیام نور

دکتر مریم

چرمچیان

دانشیار معماری دانشگاه پیام نور

دکتر محمد رضا

حافظی

استادیار فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

دکتر شاهین

حیدری

استاد معماری دانشگاه تهران

دکتر مجتبی

حسین علیپور

استادیار فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدی

خاکزند

استادیار ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر حمیدرضا

خویی

استادیار معماری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سید الهادی

دانشپور

دانشیار شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر حاج ابراهیم

زرگر

استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محسن

سرتیپی پور

دانشیار معماری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علی

علایی

استاد فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

دکتر میترا

غفوریان

استادیار ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر علیرضا

فلاحی

استاد فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

دکتر یوسف

گرجی

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دکتر ساناز

لیتکوهی

دانشیار معماری دانشگاه پیام نور

دکتر فرهام
دکتر مهرداد
دکتر راضیه

مقدم راد
حایجان زیدی
قدرجانی

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
دانشگاه تهران ، دانشکده هنرهای زیبا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 

 

کمیته علمی مدیریت شهری

نام

نام خانوادگی

عناوین

 

   

دکتر ایرج

اسدی

دانشگاه تهران

دکتر یوسفعلی

زیاری

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر رحیم

سرور

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر غلامرضا

کاظمیان

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر موسی

کمانرودی

دانشگاه خوارزمی