این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
 
 
     

 

صفحه اصلی > شورای سیاست گذاری
شورای سیاست گذاری

مهندس احمد مجیدی
معاون سابق وزیر راه و شهرسازی
رئیس شورای سیاست گذاری
دکتر محسن نظر پور
رئیس هیات مدیره موسسه اساتید ایرانیان
دبیر شورای سیاست گذاری
 

اعضای شورای سیاستگذاری
 (به ترتیب حروف الفبا)

مهندس داود آدینه
رئیس مرکز آموزش بازرگانی صنعت نمایشگاهی
دکتر وحید افشین مهر
هیئت علمی و معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای
دکتر سیدبهرام بهشتی اول
هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دبیر علمی کنفرانس
مهندس سید محمد پژمان
معاون سابق وزیر راه و شهرسازی
مهندس محمدرضا توکلی
مدیر کل حمل و نقل و
ترافیک شرکت عمران شهرهای جدید
مهندس علیرضا جاوید
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران
مهندس علیرضا جعفری
مدیرعامل شرکت توسعه اماکن فرهنگی و ورزشی شهرداری تهران
دکتر حیدر جهانبخش
هیئت علمی و ریاست دانشکده معماری دانشگاه پیام نور
دکتر پیروز حناچی
معاون وزیر راه و
شهرسازی و دبیر
شورای عالی معماری و شهرسازی
مهندس خلیل راحتی
مشاور وزیر کشور و قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
دکتر رحیم سرور
هیئت علمی دانشگاه
آزاد واحد علوم تحقیقات
و مشاور کمیسیون
عمران شورای اسلامی
شهر تهران
دکتر حبیب اله طاهرخانی
عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید
 دکتر بهروز عسگریان
عضو هیئت علمی
و قائم مقام ریاست
دانشکده عمران
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   
دکتر محمدرضا کاویانپور
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  رئیس کنفرانس                                            
مهندس حسن محتشم
رئیس انجمن صنفی
انبوه سازان مسکن
و ساختمان
استان تهران
دکتر محمدرضا مطهری
عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
دبیر اجرایی کنفرانس
مهندس ایرج معزی
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران    
مهندس مسعود نورانی
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن