این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
 
 
     

 

.: | اخبار

ژورنال مهندسی عمران

چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در " ژورنال مهندسی عمران" با طی مراحل داوری

با توجه به اهداف و وظایف عمده برگزاری چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری مبتنی بر تبادل اطلاعات و یافته‌های نوین علمی و فنی بین صاحب‌نظران، ژورنال مهندسی عمران، آمادگی خود را در افزایش تعداد مخاطبین و حتی خارج از مرزهای جغرافیایی برای برگزاری کنفرانس پویاتر، پربارتر و موفق‌تر اعلام می‌دارد. لذا ژورنال مهندسی عمران بر اساس تصمیم هیات تحریریه، مقالات چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری را توسط کمیته داوران بین‌المللی مجدداً داوری و پس از پذیرش نهایی در شماره اختصاصی (Special Issue) منتشر می‌نماید. 

http://civilejournal.orgبازگشت1395/05/12