.: | اخبار

نحوه رفع اشکال گواهی نامه ها و سی دی مجموعه مقالات اعلام شد

کلیه عزیزانی که گواهی ها و سی دی مجموعه مقالات بدستشان رسیده و دارای نقص و ایراد می باشند می بایست حداکثر تا مورخ 30/11/95 ...


ادامه مطلب1395/11/17

تحویل مرسولات پستی به اداره پست و نحوه رفع اشکال

طبق وعده دبیرخانه کنفرانس تمامی گواهی نامه ها و سی دی مجموعه مقالات پژوهشگران و شرکت کنندگان از طریق اداره پست به نشانی پستی شان ارسال شد ...


ادامه مطلب1395/11/16

لیست سخنرانان روز همایش اعلام شد

لیست سخنرانان روز همایش اعلام شد ،جهت اطلاع از جزئیات به ادامه مطلب مراجعه گردد...


ادامه مطلب1395/11/05


صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر