مسئولین کنفرانس

دکتر پیروز حناچی

شهردار تهران

دکتر محسن نظرپور

رئیس هیئت مدیره موئسسه اساتید بهسازان

مهندس احمد خرم

رئیس ششمین نمـایـشــگـاه تخـصـصــی

انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

مهندس احمد مجیدی

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی

دکتر محمد رضا کاویانپور

استاد تمام دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

مهندس حبیب ا… طاهرخانی

معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید

دکتر حامد مظاهریان

معاون اسبق وزیر در امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

دکتر سعید ایزدی

معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا

رئیس نمایـشگاه 

مهندس احمد خرم

رئیس ششمین نمـایـشــگـاه تخـصـصــی

انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

دبیر شورای سیاستگذاری

دکتر محسن نظرپور

رئیس هیئت مدیره موئسسه اساتید بهسازان

رئیس شورای سیاستگذاری

مهندس احمد مجیدی

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی

رئیس کنفرانس

دکتر محمد رضا کاویانپور

هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دبیر علمی

دکتر سید بهرام بهشتی اول

هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دبیر اجرایی

دکتر محمد رضا مطهری

هیئت علمی دانشگاه اراک

دکتر علیرضا باقری

دانشیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سعید اصیل قره باغی

استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر رسول دلفانی

استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر کیوان کیانی

استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سید بهرام بهشتی اول

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر نادر فنایی

استادیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر کورش نصرالله زاده

استادیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر حمید شاملو

دانشیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حامیان علمی کنفرانس

راهنمای تصویری کنفرانس

راهنمای تصویری
دانلود گواهی پذیرش

راهنمای تصویری
پرداخت آنلاین

راهنمای تصویری
استعلام کنفرانس از ISC

مزایای شرکت در کنفرانس

امکان شرکت در کنفرانس به
صورت حضوری و غیرحضوری

صدور گواهی پذیرش و حضور
به زبان انگلیسی و فارسی به تعداد نویسندگان

داوری زود هنگام مقالات
دریافت گواهی موقت به صورت آنلاین

نمایه شدن مقالات در
پایگاههای معتبر علمی کشور
ISC و سیویلیکا

امکان انتشار مقالات
در مجلات معتبر بین الملی و داخلی
ISI و Scopus و…

شرکت در پنل های سخنرانی و استفاده از مباحث مطرح شده در سخنرانی و پوستر

ارتباط با اساتید و ایجاد روابط علمی و شغلی با سایر شرکت کنندگان همایش