دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی برگزار میکند….

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، مـعـمــاری و مدیریت شهـری و ششمین نمـایـشــگـاه تخـصـصــی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

درمرکز همایش های بین المللی صداوسیما،مورخ 8-9 اسفند ماه 1398با کد اختصاصی99911-98190 از پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) برگزار میگردد. کلیه علاقه مندان در حوزه صنعت و دانشگاه جهت ارسال آثار ارزشمند خود میتوانند اقدام نمایند.

 
 

انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

تهران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

مسئولین کنفرانس

دکتر علیرضا باقری

دانشیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر علی بخشی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علی معصومی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه خوارزمی

دکتر مسعود سلطانی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی علایی

دانشیار معماری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر غلامرضا کاظمیان

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر پیروز حناچی

شهردار تهران

دکتر محسن نظرپور

رئیس هیئت مدیره موئسسه اساتید بهسازان

مهندس احمد خرم

رئیس ششمین نمـایـشــگـاه تخـصـصــی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

مهندس احمد مجیدی

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی

دکتر محمد رضا کاویانپور

استاد تمام دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

مهندس حبیب ا… طاهرخانی

معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید

رئیس نمایـشگاه 

مهندس احمد خرم

رئیس ششمین نمـایـشــگـاه تخـصـصــی
انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

دبیر شورا

دکتر محسن نظرپور

رئیس هیئت مدیره موئسسه اساتید بهسازان

رئیس شورا

مهندس احمد مجیدی

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی

رئیس کنفرانس

دکتر محمد رضا کاویانپور

هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دبیر علمی

دکتر سید بهرام بهشتی

هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دبیر اجرایی

دکتر محمد رضا مطهری

هیئت علمی دانشگاه اراک

حامیان علمی کنفرانس