مسئولین کنفرانس

دکتر پیروز حناچی

شهردار تهران

دکتر محسن نظرپور

رئیس هیئت مدیره موئسسه اساتید بهسازان

مهندس احمد خرم

رئیس ششمین نمـایـشــگـاه تخـصـصــی

انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

مهندس احمد مجیدی

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی

دکتر محمد رضا کاویانپور

استاد تمام دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

مهندس حبیب ا… طاهرخانی

معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید

دکتر حامد مظاهریان

معاون اسبق وزیر در امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

دکتر سعید ایزدی

معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا

مهندس علیرضا جعفری

مدیرعامل شرکت توسعه و عمران امید

دکتر بهروز عسکریان

استاد تمام و قائم مقام ریاست دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر سید بهرام بهشتی اول

هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر سعید صبوری

رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر رحیم سرور

استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

دکتر محمد رضاتوکلی

مدیر کل حمل و نقل وترافیک شرکت عمران شهرهای جدید 

مهندس خلیل راحتی

مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی

مهندس عباس زرکوب

عضو هیئت مدیره موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث و انرزی

دکتر حیدر جهانبخش

هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه پیام نور و عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

دکتر محمد رضا مطهری

هیئت علمی دانشگاه اراک

دکتر علیرضا جاوید

مشاور شهردار تهران

مهندس ایرج معزی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن ایران

دکتر مازیار حسینی

معاون معماری وشهرسازی وزارت راه و شهر سازی

مهندس سیدمحمد پژمان

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن

مهندس مهدی امیدی

مدیر کل دفتر معماری و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی

دکتر حمیدرضا بابایی

معاون پژوهشی اسبق جهاد دانشگاهی

رئیس نمایـشگاه 

مهندس احمد خرم

رئیس ششمین نمـایـشــگـاه تخـصـصــی

انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

دبیر شورای سیاستگذاری

دکتر محسن نظرپور

رئیس هیئت مدیره موئسسه اساتید بهسازان

رئیس شورای سیاستگذاری

مهندس احمد مجیدی

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی

رئیس کنفرانس

دکتر محمد رضا کاویانپور

هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دبیر علمی

دکتر سید بهرام بهشتی اول

هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دبیر اجرایی

دکتر محمد رضا مطهری

هیئت علمی دانشگاه اراک

دکتر علیرضا باقری

دانشیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سعید اصیل قره باغی

استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر رسول دلفانی

استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر کیوان کیانی

استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سید بهرام بهشتی اول

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر نادر فنایی

استادیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر کورش نصرالله زاده

استادیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر حمید شاملو

دانشیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر مرتضی موسوی

استادیار منابع آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر علیرضا برهانی

دانشیار منابع آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محسن سلطانپور

دانشیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر کورش حجازی

استادیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمد رضا کاویانپور

دانشیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمود قضاوی

استاد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمود رضا عبدی

دانشیار ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر حسن قاسم زاده

دانشیار ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سعید منجم

دانشیار حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر منصور حاجی حسینلو

دانشیار حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر علی ادریسی

استادیار حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر عباسی جهرمی

استادیار مهندسی مدیرت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر فریدون وفایی

دانشیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سیامک بوداقپور

استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمد رضا صبور

دانشیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر نجمه مهجوری

استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر علیرضا بازارگان

استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سعید صبوری

استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمد رضا ذوالفقاری

دانشیار زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر بهروز عسگریان

استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سعیدرضا صباغ یزدی

استاد هیدرولیک و سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر رضا کرمی محمدی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر شروین ملکی

استاد  سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

دکتر همایون استکانچی

استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علی بخشی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمد علی قناد

استاد  زلزله دانشگاه صنعتی شریف

دکتر وحید خونساری

استادیار سازه دانشگاه صنعتی شریف

دکتر فیاض رحیم زاده رئوفی

استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علی معصومی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه خوارزمی

دکتر ناصر خاجی

استاد سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مسعود سلطانی محمدی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

استاد سازه و زلزله دانشگاه علم و صنعت

دکتر مجتبی لزگی نظرگاه

استادیار سازه  دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر حامد رحمن شکرگذار

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر معصومه سلطانی

استادیار دانشگاه کاشان

دکتر احسان سیدی حسینی نیا

استادیار ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف

دکتر امید رضا بارانی

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر موسی محمودی صاحبی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

دکتر عباس حق اللهی

استادیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

دکتر اصغر وطنی اسکویی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

دکتر امیر طریقت

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

دکتر احسان درویشان

استادیار سازه و زلزله دانشگاه آزاد

دکتر عادل عساکره

استادیار ژئوتکنیک دانشگاه هرمزگان

دکتر علی امینی

کارشناس ارشد منابع آب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دکتر محمد رضا مطهری

استادیار ژئوتکنیک دانشگاه اراک

دکتر مهیار جاوید روزی

استادیار فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد رضا حافظی

استادیار فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مجتبی حسین علیپور

استادیار فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حمیدرضا خویی

استادیار معماری دانشگاه شهید بهشتی

مهندس فرشاد رزمگاه

مربی فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محسن سرتیپی پور

استاد فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علی علایی

دانشیار معماری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علیرضا فلاح

استاد فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حاج ابراهیم زرگر

استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حيدر جهانبخش

استادیار دانشگاه پیام نور

دکتر یوسفعلی زیاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر رحیم سرور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

دکتر غلامرضا کاظمیان

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر موسی کمانرودی

دانشگاه خوارزمی

دکتر غلامرضا لطیفی

دانشگاه علامه طباطبایی

حامیان علمی کنفرانس

راهنمای تصویری کنفرانس

راهنمای تصویری
دانلود گواهی پذیرش

راهنمای تصویری
پرداخت آنلاین

راهنمای تصویری
استعلام کنفرانس از ISC

مزایای شرکت در کنفرانس

امکان شرکت در کنفرانس به
صورت حضوری و غیرحضوری

صدور گواهی پذیرش و حضور
به زبان انگلیسی و فارسی به تعداد نویسندگان

داوری زود هنگام مقالات
دریافت گواهی موقت به صورت آنلاین

نمایه شدن مقالات در
پایگاههای معتبر علمی کشور
ISC و سیویلیکا

امکان انتشار مقالات
در مجلات معتبر بین الملی و داخلی
ISI و Scopus و…

شرکت در پنل های سخنرانی و استفاده از مباحث مطرح شده در سخنرانی و پوستر

ارتباط با اساتید و ایجاد روابط علمی و شغلی با سایر شرکت کنندگان همایش